Miền Bắc

HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG - SAPA - FANSIPAN

SG_HN-HL-SP

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.998.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA - ĐỈNH FANSIPAN - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG

SG-MB_HN-SP-HL

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.798.000VNĐ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG

SG_HN-HL

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

3.998.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA - NINH BÌNH - HẠ LONG

HN-SP-HL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20,29/12/2018

5.790.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA

HN-SP

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,29/12/2018

2.999.000VNĐ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG

HN-HL

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

22,31/12/2018

3.516.000VNĐ