CÁC TOUR ĐI QUA PHAN THIẾT

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,24/11/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,24/11/2018

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,17,20,22,24,27...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,17,20,22,24,27...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

15,17,20,22,24,27...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

15,17,20,22,24,27...

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

3.478.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

17,24/11/2018

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,17,20,22,24,27...

3.698.000VNĐ