HOT LINE: 084 444 1818

Xuyên Việt

ĐÀ LẠT - HÀ NỘI - SAPA

ÐL-HN-SP

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

5.597.000VNĐ

ĐÀ LẠT - HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG

ÐL-HN-SP-HL

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

10.122.000VNĐ

ĐÀ NẴNG – HỘI AN HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG HÀ NỘI – SAPA

ÐN-HA-H-TÐ-HN-SP

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

28/2/2019

6.697.000VNĐ

ĐÀ NẴNG – HỘI AN HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG HÀ NỘI – SAPA – HẠ LONG

ÐN-HA-H-TÐ-HN-SP-HL

9 ngày  8 đêm

Phương tiện

28/2/2019

9.488.000VNĐ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT HÀ NỘI- SAPA – HẠ LONG ĐÀ NẴNG – HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

NT-ÐL-HN-SP-HL-ÐN-H-TÐ

13 ngày  12 đêm

Phương tiện ,

25/2/2019

13.998.000VNĐ

NHA TRANG – HÀ NỘI SAPA – HẠ LONG

NT-HN-SP-HL

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

25/2/2019

8.758.000VNĐ

NHA TRANG - HÀ NỘI - SAPA

NT-HN-SP

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

25/2/2019

5.967.000VNĐ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT ĐÀ NẴNG – HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG HÀ NỘI- SAPA – HẠ LONG

NT-ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

25/2/2019

13.998.000VNĐ

NHA TRANG – ĐÀ LẠT - HÀ NỘI – HẠ LONG

NT-DL-HN-HL

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

8.160.000VNĐ

ĐÀ LẠT – ĐÀ NẴNG – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

ÐL-ÐN-H-TÐ

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

7.120.000VNĐ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI - SAPA - FANSIPAN

ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP

10 ngày  9 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

9.382.000VNĐ

ĐÀ LẠT – ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI – SAPA – HẠ LONG

ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL

12 ngày  11 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

12.898.000VNĐ

  • 1
  • 2