Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
001 Miền Tây Mùa Nước Nổi
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15/12/2018
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
101 Long An
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 789.000
Đặt Vé
102 Mỹ Tho - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Khách Sạn 789.000
Đặt Vé
103 Tiền Giang - Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 898.000
Đặt Vé
104 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 839.000
Đặt Vé
105 Hành Hương Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
14,15,21,22,28,29/12/2018
Tiêu chuẩn 1.129.000
Đặt Vé
106 Hành Hương Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
14,15,21,22,28,29/12/2018
Tiêu chuẩn 1.269.000
Đặt Vé
107 Hành Hương 4 Núi Campuchia - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,29/12/2018
Khách Sạn 4.179.000
Đặt Vé
111 Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
112 Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
113 Hậu Giang - Lung Ngọc Hoàng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
Khách Sạn 1.879.000
Đặt Vé
114 Cao Lãnh - Sa Đéc Đồng Tháp Mười Mùa Nước Nổi
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
Khách Sạn 1.799.000
Đặt Vé
115 Long Xuyên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 2Đ
14,21,28,29/12/2018
Khách Sạn 1.999.000
Đặt Vé
116 Châu Đốc - Hà Tiên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,28,29/12/2018
KS 3* + 2* 2.989.000
Đặt Vé
117 Phú Quốc Đảo Ngọc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/12/2018
9/3/2019
KS 2 sao 1.999.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
118 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
3,5,8,12,17/1/2019
Khách Sạn 4.079.000
Đặt Vé
119 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,20,22,27/12/2018
3,5,8,12,17/1/2019
KS 3* + 2* 5.789.000
Đặt Vé
120 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
15,20,22,27/12/2018
3,5,8,12,12,17/1/2019
KS 3* + 2* 6.339.000
Đặt Vé
126 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Cao Nguyên Bokor - Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
14,21,28,29/12/2018
Khách Sạn 3.929.000
Đặt Vé
127 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Suối Teuk Chhou - Cao Nguyên Bokok - Biển Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
16,20,23,27,29/12/2018
Khách Sạn 4.659.000
Đặt Vé
128 Châu Đốc - Hà Tiên- Xà Xía - Thủ Đô Phnom Penh - Biển Shihanouk Ville - Cao Nguyên Bokor
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,19,22,26,29/12/2018
Khách Sạn 5.989.000
Đặt Vé
134 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
Khách Sạn 3.859.000
Đặt Vé
135 Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Rạch Giá - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
Khách Sạn 3.989.000
Đặt Vé
136 Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,28,29/12/2018
Khách Sạn 3.229.000
Đặt Vé
137 Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27/12/2018
Khách Sạn 3.969.000
Đặt Vé
138 Bến Tre - Tiền Giang - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27/12/2018
Khách Sạn 3.989.000
Đặt Vé
139 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
5/1/2019
KS 3 + 4 sao 4.279.000
Đặt Vé
140 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,19,22,26/12/2018
KS 4*+ 3* 5.419.000
Đặt Vé
141 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,19,22,26,29/12/2018
Khách Sạn 5.419.000
Đặt Vé
142 Liên Tỉnh Miền Tây Về Đất Phương Nam
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
6N - 5Đ
15,18,22,25,29/12/2018
Khách Sạn 6.609.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3